Kentsel Dönüşüm

Marmara bölgesinde yaşanan deprem ile beraber ortaya çıkan ve çarpık yapılaşmanın sonucu olan hasarlı yapılar;
kentsel dönüşüm kapsamında yerini son teknoloji kullanılarak inşa edilmiş çağdaş yapılara bırakıyor. İstanbul’un birçok
semtinde yaşanan bu dönüşüm, her kat maliki için farklı ihtiyaçlar ve sonuçlar doğuruyor. Bundan dolayı planladığımız
her projede öncelikli olarak sizlerin ihtiyaçlarını dinliyoruz ve bu doğrultuda projelerimizi geliştiriyoruz.